Propozice - Slavkovské radary 2023

Jubilejní 20. ročník silniční časovky do kopce 

Termín:
Neděle 3. září 2023

Start:
Loučka, hasičská zbrojnice od 10:00 hod do 12:00 hod.
(na trať se vyjíždí individuálně v intervalu po 1 min.)

Cíl:
Slavkov, vojenské radary

Trasa závodu:
Loučka, hasičská zbrojnice => obec Slavkov (u bytovek se odbočuje doprava) => vojenské radary (autobusová zastávka Kozlov, Slavkov konečná) - celá trasa závodu vede po veřejné komunikaci s asfaltovým povrchem.

Přihlášení do závodu:
Přihlášky předem na www.slavkovskeradary.cz (do 2.9.2023 - 20:00 hodin) nebo v den konání závodu v hasičské zbrojnici v Loučce v době od 9:30 hod do 11:45 hod.

Startovné:
Jednotné startovné 150 Kč pro závodníky přihlášené předem i pro závodníky, kteří se přihlásí až na místě v den konání závodu.

Úhrada startovného je možná pouze v hotovosti v místě prezentace v hasičské zbrojnici v Loučce v den konání závodu (závod se pořádá bez jakýchkoliv dotačních programů a není zřízen pro tento závod žádný bankovní účet. Výše startovného pouze pokryje výrobu startovního čísla, pořadatelskou službu, měření časů, vyhodnocení a zpracování výsledků).

Kategorie:
Jsou vedeny zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže v následujících věkových kategoriích:

 • do 18 let              Označení: M 17, Ž 17
  (osoby mladší 18ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce,
  osoby mladší 15ti let s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu)
  ------------------------------------------------
 • 18 - 29 let           Označení: M 18+, Ž 18+
  ------------------------------------------------
 • 30 - 39 let          Označení: M 30+, Ž 30+
  ------------------------------------------------
 • 40 - 49 let          Označení: M 40+, Ž 40+
  ------------------------------------------------
 • 50 - 59 let          Označení: M 50+, Ž 50+
  ------------------------------------------------
 • nad 60 let          Označení: M 60+, Ž 60+

Podmínky účasti:

 • Každý závodník souhlasí s propozicemi závodu a účastní se na vlastní nebezpečí podáním on-line přihlášky nebo svým podpisem na tištěné přihlášce. Zároveň prohlašuje, že si je vědom(a) toho, že nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo na věcech, která vznikne jemu nebo pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Dále bude dodržovat pravidla fair-play, bude se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přiveze do cíle.
 • Bezvadný technický stav jízdního kola.
 • Použití ochranné přilby na celé trase závodu.
 • Závod se jede za plného silničního provozu tzn. všichni závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.
 • Účastník je povinen mít na kole na řídítkách připevněné startovní číslo, tak aby bylo na dálku dobře čitelné "v cílové rovince".
 • Při návratu do Loučky se musí všichni cyklisté držet bezpodmínečně pravého okraje vozovky, aby nedošlo ke střetu s protijedoucími závodníky.
 • Každý závodník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že během závodu bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který může být zveřejněn. Dále dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.